Интелигенцията като фактор за успеха на турските сериали

Вече почти седем години СЕРИАЛИ в България отразява без прекъсване рейтингите на сериалите, излъчващи се в Турция. А от четири - и представянето им сред т. нар. "интелигенция". Вероятно вече не е останал фен на турските сериали, който да не знае, че за да бъдат наречени те успешни, е най-важно да бъдат гледани и да покриват определени нормативи, що се отнася до зрителски интерес. Защото сериалите не са нищо по-различно от един медиен продукт, чието съществуване пряко зависи от постъпващите приходи от реклами. А те, както можем да се досетим, са право пропорционални на гледаемостта и големината на аудиторията, до която достигат. Съответно - сериалите с ниски рейтинги са непривлекателни за рекламодателите и по тази причина финансовата им издръжка или е недостатъчна, или изобщо секва и води до свалянето им от екран


Като всяка аудитория, телевизионната също се дели на определени целеви групи. Турската пийпълметрична система борави с три основни такива с наименования TOTAL, AB и ABC1. TOTAL представлява общата картина на телевизионните зрители, тоест - средното аритметично на всички останали подкатегории. В нея попадат хора от всякакви прослойки на обществото - живеещите в големи и малки градове или села, високо и ниско образованите, младите и старите, мъжете и жените, високо, средно и ниско платените... Именно затова показателите в тази целева група са най-определящи, когато говорим за успех или провал. AB е вторична група и представителна извадка на т. нар. интелигентни зрители с висок социален статус. Или иначе казано - аудиторията с висше образование и с доходи над средните за Турция. Третата категория ABC1, върху която по-рядко спираме вниманието си, пък е съставена от младите зрители до 25 години и може би има най-малка тежест. Коя от тези три категории обаче е най-важна за рекламодателите и има превес при вземането им на решение в рекламните слотове между кои сериали да промотират продуктите си? 

Не е трудно да се досетим, че това е категорията AB или по-просто казано - интелигенцията с високи доходи. Защото именно тази прослойка от телевизионните зрители е най-вероятно да спре вниманието си върху промотираните в рекламните паузи между сериалите продукци и в крайна сметка да постъпи към тяхното закупуване. Съставителите на група AB са най-атрактивни и най-търсени сред рекламодателите, защото, както се казва, "парата е у тях". Те са най-потенциалните консуматори и купувачи на услугите и продуктите, които се рекламират, затова и показателите на излъчващите се телевизионни програми в тази подкатегория са от изключителна важност. 

Когато говорим за това дали един сериал е успешен или не, е редно да отчетем показателите му във всички целеви групи, съставящи телевизионната аудитория. Ако определен проект поддържа сходни цифри и в трите категории, за които вече споменахме, и няма големи амплитуди между тях, можем да кажем, че той е бележи или успех, или провал. По-интересно обаче става, когато например резултатите му в TOTAL са високи, а тези в AB - ниски. Или обратното. Обикновено това са сериали, които не продължават повече от един сезон, но заради по-високите си рейтинги в една от двете категории успяват да се задържат на екран средно за около половин до една година. Допреди три-четири години нещата не стояха точно по този начин и за основен фактор се взимаха резултатите от общата група TOTAL. Интелигенцията и нейните предпочитания обаче взимат все по-голяма тежест в решението на продуценти и телевизии при даването им на зелена светлина за излъчващите се от тях проекти. И макар двете категории все още да не са се изравнили по значимост, везните между тях все повече се уравновесяват. Ако трябва да говорим в цифри, може би ще е най-справедливо да отредим 60% за TOTAL и 40% за AB като фактори за успеха и продължителността на която и да е телевизионна програма. За сравнение, преди съотношението между тях беше, да речем, 75:25 или пряко сили 70:30. 

Няма нужда да споменаваме, че процентното съотношение на интелигенцията с високи доходи спрямо останалите членове на обществото (да ги наречем "средностатистични") е изключително малко. За да не навлизаме в социологически понятия, термини и изследвания, грубо и най-общо можем да кажем, че висшата прослойка в обществата и в случая - в Турция, варира между 5 и най-много 10%. Колкото и малко да са обаче, както вече споменахме, те са възприемани като най-потенциалните консуматори на рекламираните продукти и услуги, затова и значимостта им до известна степен се приравнява или дори надделява на тази на "средностатистическия" зрител. 


Кои са сериалите, предпочитани от зрителите в групите TOTAL и AB?
И кои не са? Изхождайки от високата образователна степен и финансовите възможности на зрителите от група AB, можем да стигнем до изводите, че те предпочитат да гледат съвременни и модерни продукции, имащи по-дълбок замисъл откъм сценарий. В последно време като примери за такива можем да дадем най-вече психологическите драми, набиращи все по-голяма популярност. Първата копка в този жанр направи "Завинаги" (İstanbullu Gelin), а в момента "Родният ти дом е твоята съдба" (Doğduğun Ev Kaderindir), "Червена стая" (Kırmızı Oda) и "Блокът на невинните" (Masumlar Apartmanı) "берат плодовете" му и са в своя апогей. Разчитайки повече на стилизирани и бляскави светове със скъпи коли, красиви къщи, природни гледки и високи небостъргачи, няма как да пропуснем успехите на заглавия като "Кварталът на богатите" (Medcezir), "Искрите на отмъщението" (Cesur ve Güzel), "Малки убийства" (Ufak Tefek Cinayetler) и "Търси мениджъра ми" (Menajerimi Ara) сред интелигенцията. Другите най-предпочитани от категория AB продукции са тези на историческа тематика. Интересът на тази прослойка зрители към науката и историята прави сериали като "Великолепният век" (Muhteşem Yüzyıl), "Възкресението на Ертуурул" (Dirilil Ertuğrul), "Ти си моята родина" (Vatanım Sensin), "Абдюлхамид" (Payitaht Abdülhamid), "Основателя Осман" (Kuruluş Osman) и "Голямото пробуждане" (Uyanış Büyük Selçuklu) толкова привлекателни за тях. Ставайки дума за наука и благоговението на интелигенцията пред нея, можем да си обясним и успеха на медицинските драми "Лекарят чудо" (Mucize Doktor) и "Хекимоулу" (Hekimoğlu) в категория AB. 


Изброените по-горе жанрове сериали, заедно с дадените примери, колкото и да са различни, са свързани по един общ параграф. Той може да бъде обяснен с думите "отвъд/над любовта". Те не се концентрират върху темата за любовта в нейната невъзможност и непостижимост, а избират да се съсредоточат върху други тематики. Най-общо казано върху науката - психологията, историята, медицината... Както обаче пределно ясно знаем, турските сериали няма да са това, което са, без възвишените и прекрасните си любовни истории. Изглежда обаче, че подобни розови мелодрами не са особено атрактивни за интелигенцията или поне не изцяло. Една история за невъзможна любов често е до голяма степен първична и дори първобитна. Световете в нея са изградени на принципа "черно-бяло", "добро-лошо" или иначе казано - на ярките контрасти/крайности и ясно поставени граници между тях. И именно това я прави далечна за интелигентния зрител, който вижда света по-скоро в сивата му гама. Така можем да си обясним например успеха на сериали като "Черна роза" (Karagül), "Моят живот" (O Hayat Benim), "Любов и синьо" (Aşk ve Mavi), "Втори шанс" (Kalbimdeki Deniz), "Разказвай, Черно море" (Sen Anlat Karadeniz), "Птици бе криле" (Kanatsız Kuşlar), "Вятърничав" (Hercai), "Дъщерята на посланика" (Sefirin Kızı), "Гълъб" (Güvercin), "Изумруденият феникс" (Zümrüdüanka), "Мария и Мустафа" (Maria ile Mustafa) и т. н., в основната целева група TOTAL и значително по-ниските им показатели в тази на интелигентните зрители AB. Друг не особено предпочитан жанр от интелигенцията са романтичните комедии. Възприемани по-скоро като повърхностни и не особено задълбочени, те също се радват на по-голям интерес от т. нар. "средностатистичен" зрител, отколкото от този с висок социален статус. Говорейки за романтични комедии, ще е редно да отбележим и успеха им сред младите зрители от група ABC1. 


Да се дава превес на която и да е от изброените целеви групи, що се отнася до самото производство на сериали, би било израз на лош вкус и дори на дискриминация в определени размери. Да се фаворизира един тип сериали спрямо други, само изхождайки от аудиторията, която ги гледа - също. Защото, както се казва, за всеки влак си има пътници. Въпросът "Кой ще гледа сериала ми?" обаче трябва винаги да стои пред продуценти и телевизии. Една от най-големите причини за провала на толкова много нови проекти се крие в това, че създателите им не се обръщат към една определена аудитория. Нямат поставена пред себе си ясна целева група, към която се обръщат и чието внимание търсят. Губят се, именно защото не дават ясно да се разбере кого искат да впечатлят - повече мъжете или жените, повече младите или старите, повече високата или средната класа... Успехът на какъвто и да е продукт, не само на сериали и филми, се крие именно в това към кого е насочен той. Правилната стратегия в тази насока е от ключово значение. 

Чрез настоящото мини-изследване на телевизионната аудитория и нейните подразделения, правени на база пол, възраст, образотелна степен и финансов доход, и пряката им обвързаност с рекламите и приходите, постъпващи от показването им, се надяваме някои въпроси, пораждащи у вас новините за свалянето от екран на любими ваши сериали, да са получили своите отговори. 

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.